Usługi księgowe


Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw, których kierownictwa chcą skupić się na rozwoju swoich firm i poszerzaniu zakresu ich działania, a sprawy księgowo - podatkowe jako pracochłonne i czasochłonne powierzyć specjalistom.

Dla poczucia bezpieczeństwa oferujemy udzielanie pełnomocnictwa dla nas, celem przejęcia odpowiedzialności i uniknięcia uciążliwych i stresujących kontaktów z organami kontrolnymi.

W zakres naszych usług wchodzi prowadzenie:

•    Ksiąg handlowych
•    Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
•    Ryczałtu ewidencjonowanego
•    Ksiąg i rozliczeń rolników
•    Ewidencji środków trwałych i wyposażenia
•    Ewidencji do celów podatku VAT
•    Sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT
•    Jednorazowych konsultacji księgowych

Dodatkowo:

•    Współpracujemy z firmą odzyskującą długi, notariuszem i radcą prawnym
•    Odbieramy VAT
•    Pomagamy w uzyskaniu dotacji samorządowych i unijnych
•    Wypełniamy, kompletujemy dokumentację dla cudzoziemców starających
się o zezwolenie na pobyt w Polsce


Księgi handlowe zgodnie z ustawą obligatoryjne są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawą przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 150.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki oraz pod warunkiem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.